چنگال

  • چنگال یک اپلیکیشن سفارش غذای آنلاین است که با استفاده از مکان‌یاب گوشی، رستوران‌های اطرافتان را به شما نشان خواهد داد. چنگال در حال حاضر در تهران، کرج، کیش، تبریز و به زودی در اصفهان و مشهد فعالیت می‌کند. با اپلیکیشن چنگال به راحتی می‌توانید منوی به‌روز صدها رستوران را همیشه همراه خود داشته باشید و تنها با چند کلیک غذای محبوبتان را سفارش دهید.

فهرست کد تخفیف چنگال

چنگال
سفارش غذا از چنگال
در اولین خرید از اپلیکشن آنلاین سفارش غذای چنگال 50 درصد تخفیف بگیرید. این کد تا سقف خرید 20 هزار تومان اعمال خواهد شد.
50% تخفیف 45 روز مانده
چنگال
اولین سفارش غذا در کرج
جهت استفاده از تخفیف سفارش چنگال در کرج بر روی "نمایش کد تخفیف" کلیک کنید
50% تخفیف 31 روز مانده
چنگال
اولین سفارش غذا در تبریز
جهت استفاده از تخفیف سفارش چنگال در تبریز بر روی "نمایش کد تخفیف" کلیک کنید
50% تخفیف 31 روز مانده
چنگال
سفارش غذا
جهت استفاده از تخفیف سفارش چنگال بر روی "نمایش کد تخفیف" کلیک کنید
20% تخفیف 31 روز مانده
چنگال
اولین سفارش غذا از چنگال
جهت استفاده از تخفیف سفارش اول چنگال بر روی "نمایش کد تخفیف" کلیک کنید
50% تخفیف 31 روز مانده

کد تخفیف های منقضی شده چنگال

چنگال
سفارش غذا از چنگال
با وارد کردن کد تخفیف از %25 تخفیف سفارش غذا در سایت چنگال با سقف تخفیف 3750 تومان بهره‌مند می‌شوید. برای ورود به وبسایت چنگال بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.
25% تخفیف 0 روز مانده
چنگال
اولین سفارش اپلیکیشن چنگال
با وارد کردن کد تخفیف از %50 تخفیف اولین سفارش آنلاین غذا از اپلیکیشن چنگال، با سقف تخفیف 10 هزار تومان بهره‌مند می‌شوید. برای ورود به وبسایت چنگال بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.
50% تخفیف 0 روز مانده
چنگال
سفارش غذا از چنگال
با وارد کردن کد تخفیف از %20 تخفیف سفارش غذا چنگال با سقف تخفیف 5 هزار تومان بهره‌‌مند می‌شوید. برای ورود به وبسایت چنگال بر روی "خرید کنید" کلیک نمایید.
20% تخفیف 0 روز مانده
چنگال
سفارش غذا از چنگال
با وارد کردن کد تخفیف از %20 تخفیف سفارش آنلاین غذا چنگال با سقف تخفیف 3 هزار تومان بهره‌‌مند می‌شوید.
20% تخفیف 0 روز مانده
چنگال
سفارش غذا از چنگال
با وارد کردن کد تخفیف از %20 تخفیف سفارش آنلاین غذا چنگال با سقف تخفیف 4 هزار تومان بهره‌مند می‌شوید
20% تخفیف 0 روز مانده
چنگال
سفارش غذا از چنگال
با وارد کردن کد تخفیف از %25 تخفیف چنگال با سقف تخفیف 3 هزار تومان بهره‌مند می‌شوید
25% تخفیف 0 روز مانده
چنگال
سفارش غذا از چنگال
ا وارد کردن کد تخفیف از %20 تخفیف سفارش آنلاین غذا چنگال با سقف تخفیف 3 هزار تومان بهره‌مند می‌شوید
20% تخفیف 0 روز مانده
چنگال
سفارش غذا از چنگال
با وارد کردن کد تخفیف از %25 تخفیف سایت چنگال با سقف تخفیف 3 هزار تومان بهره‌‌مند می‌شوید
25% تخفیف 0 روز مانده
چنگال
سفارش غذا از چنگال
با وارد کردن کد تخفیف از %25 تخفیف سایت چنگال با سقف تخفیف 3 هزار تومان بهره‌‌مند می‌شوید
25% تخفیف 0 روز مانده
چنگال
سفارش غذا از چنگال
با وارد کردن کد تخفیف از %20 تخفیف سفارش آنلاین غذا چنگال با سقف تخفیف 3 هزار تومان بهره‌‌مند می‌شوید
20% تخفیف 0 روز مانده
چنگال
سفارش غذا از چنگال
با وارد کردن کد تخفیف از %25 تخفیف سفارش آنلاین غذا چنگال با سقف تخفیف 4 هزار تومان بهره‌مند می‌شوید
25% تخفیف 0 روز مانده
چنگال
سفارش غذا از چنگال
با وارد کردن کد تخفیف از %20 تخفیف سایت سفارش آنلاین غذا چنگال با سقف تخفیف 4 هزار تومان بهره‌مند می‌شوید
20% تخفیف 0 روز مانده
چنگال
سفارش انواع غذاهای لذیذ با چنگال
تا پایان امروز 13 آبان، با وارد کردن کد تخفیف از %25 تخفیف سفارش اینترنتی غذا در سایت چنگال با سقف تخفیف 3750 تومان بهره‌مند می‌شوید
25% تخفیف 0 روز مانده
چنگال
اولین سفارش آنلاین غذا از چنگال
با وارد کردن کد تخفیف از %50 تخفیف اولین سفارش آنلاین غذا از اپلیکیشن چنگال، با سقف تخفیف 10 هزار تومان بهره‌مند می‌شوید
50% تخفیف 0 روز مانده
چنگال
سفارش آنلاین غذا در سایت چنگال
با وارد کردن کد تخفیف از %20 تخفیف سفارش آنلاین غذا در سایت چنگال با سقف تخفیف 3 هزار تومان بهره‌مند می‌شوید
20% تخفیف 0 روز مانده
چنگال
سفارش غذا از چنگال
جهت استفاده از تخفیف سفارش غذا از چنگال بر روی "نمایش کد تخفیف" کلیک کنید
5,000 تومان تخفیف 0 روز مانده
چنگال
سفارش غذا از چنگال
جهت استفاده از تخفیف سفارش عذا از چنگال بر روی "نمایش کد تخفیف" کلیک کنید
30% تخفیف 0 روز مانده
چنگال
سفارش غذا از چنگال
جهت استفاده از تخفیفات سفارش غذا از چنگال بر روی "نمایش کد تخفیف" کلیک کنید
20% تخفیف 0 روز مانده