دوره رایگان آموزش مبانی هوش مصنوعی

25 روز باقی مانده
فیلم دوره آموزشی مبانی هوش مصنوعی تدریس شده توسط دکتر رحیم دهخوارقانی در سایت مکتب خونه که به صورت رایگان در اختیار شما قرار گرفته است
https://darwazeh.ir/o/294

سایر پیشنهادات مکتب خونه