دوره رایگان آموزش مبانی هوش مصنوعی

737 روز باقی مانده
فیلم دوره آموزشی مبانی هوش مصنوعی تدریس شده توسط دکتر رحیم دهخوارقانی در سایت مکتب خونه که به صورت رایگان در اختیار شما قرار گرفته است
https://darwazeh.ir/o/294

سایر پیشنهادات مکتب خونه