منقضی شده

مسابقه ستاره اول با جایزه 206

0 روز باقی مانده
جهت شرکت در مسابقه ستاره اول بر روی "خرید" کلیک کنید
شرایط استفاده:
در حال حاضر مشترکین دائمی و اعتباری با هر خرید از #1* می توانند امتیازات و همچنین شانس خود را در قرعه کشی ماهیانه یک دستگاه پژو 206 و هزاران شارژ هدیه و صدها بسته اینترنت نوترینو افزایش دهند. بدین صورت که هر خرید از #1* برابر یک شانس در قرعه کشی است.
https://darwazeh.ir/o/336

سایر پیشنهادات ستاره اول