منقضی شده

40 % تخفیف سفارش غذا

15 بار استفاده شده
0 روز باقی مانده
حداکثر تخفیف : 4000 تومان
جهت استفاده از تخفیف سفارش چنگال بر روی "نمایش کد تخفیف" کلیک کنید

سایر پیشنهادات چنگال

چنگال
اولین سفارش غذا از چنگال
جهت استفاده از تخفیف سفارش اول چنگال بر روی "نمایش کد تخفیف" کلیک کنید
50% تخفیف 31 روز مانده
چنگال
سفارش غذا
جهت استفاده از تخفیف سفارش چنگال بر روی "نمایش کد تخفیف" کلیک کنید
20% تخفیف 31 روز مانده
چنگال
اولین سفارش غذا در تبریز
جهت استفاده از تخفیف سفارش چنگال در تبریز بر روی "نمایش کد تخفیف" کلیک کنید
50% تخفیف 31 روز مانده