تا 50 % تخفیف کارت مترو تهران

321 روز باقی مانده
تخفیف ویزه خرید کارت بلیت مترو و اتوبوس brt برای دانشجویان، دانش آموزان، جانبازان و معلولان و عموم مردم تا سقف 50 درصد
شرایط استفاده:
مدت اعتبار استفاده از کارت فوق الذکر یک سال یا مصرف سقف مجاز استفاده هر کارت است.
برای هر شخص فقط یک نسخه از کارت بلیت یکساله مترو و یک نسخه از کارت بلیت یکساله اتوبوس صادر می شود.
برای شخصی که هر یک از کارت بلیت های تک منظوره صادر شده باشد. کارت بلیت دو منظوره صادر نخواهد شد.
استفاده از این کارت بلیت ها فقط برای صاحب کارت مجاز است.
امکان شارژ مجدد کارت بلیت قبل از موعد سررسید یکساله کارت وجود ندارد.
با توجه به اینکه اطلاعات شخصی روی کارت درج می شود در حفظ و نگه داری کارت کوشا باشید.
کارت صادر شده استرداد نخواهد شد.
کارت بلیت فقط به صاحب آن با ارائه اصل کارت ملی تحویل خواهد شد.
در صورت ثبت ورود و خروج در گیتهای مترو، مبلغ کسر شده از کارت بلیت به تناسب مسافت طی شده و در غیر این صورت برای طولانی ترین مسیر خواهد بود.
در موارد شکسته شدن، خوانده نشدن و یا به سرقت رفتن کارت جهت پشتیبانی به ایستگاه های ( .... تحویل دهنده کارت منزلت ....) مراجعه فرمایید.
https://darwazeh.ir/o/673

سایر پیشنهادات شهرداری تهران