کپی

30 % تخفیف یادگیری جادویی تاریخ ادبیات کنکور با طنز

320 روز باقی مانده
کنکورمجیک آثار بیش از 200 عنوان نویسنده و صاحب اثر را برای شما در 41 درس (هر درس، 5 نویسنده) جمع آوری کرده و علاوه بر آن، کدینگ جادویی هر نویسنده را اختصاصا طراحی کرده است.
شما هرگز نیازی به حفظ کردن جداگانه آثار هر نویسنده ندارید، بلکه فقط باید “کدینگ” را حفظ کنید! به همین سادگی!
درس 1 و 2 را بصورت رایگان مشاهده کنید، اگر جالب بود، کل درس های این دوره را یکجا خریداری کنید.
https://darwazeh.ir/o/158

سایر پیشنهادات کنکورمجیک