کسب و کارهای یافت شده برای کنکور

پیشنهادهای رایگان و کد تخفیف کنکور

کنکورمجیک
یادگیری جادویی تاریخ ادبیات کنکور با طنز
کنکورمجیک آثار بیش از 200 عنوان نویسنده و صاحب اثر را برای شما در 41 درس (هر درس، 5 نویسنده) جمع آوری کرده و علاوه بر آن، کدینگ جادویی هر نویسنده را اختصاصا طراحی کرده است. شما هرگز نیازی به حفظ کردن جداگانه آثار هر نویسنده ندارید، بلکه فقط باید “کدینگ” را حفظ کنید! به همین سادگی! درس 1 و 2 را بصورت رایگان مشاهده کنید، اگر جالب بود، کل درس های این دوره را یکجا خریداری کنید.
30% تخفیف 378 روز مانده