30 % تخفیف اولین سفارش غذا

70 روز باقی مانده
حداکثر تخفیف : 4,000 تومان
(بن تخفیف 30% تا سقف تخفیف 4000 تومان - مدت اعتبار بعد از دریافت پیام 7 روز)

دلینو ساده ترین راه سفارش آنلاین غذا است. سرویس سفارش آنلاین غذای دلینو در حال حاضر با بیش از 1100 رستوران از بهترین رستوران های تهران، قم، کرج و گرگان همکاری می کنه.
شرایط استفاده:
مدت اعتبار بعد از دریافت پیام 7 روز

فعال در شهرهای تهران، قم، کرج و گرگان
https://darwazeh.ir/o/410

سایر پیشنهادات دلینو